I Follow...

Tuesday, January 18, 2011

6 Soalan Imam Al-Ghozali kepada muridnya


Suatu hari, Imam Al Ghozali berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu Imam Al
Ghozali bertanya:  "Apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? ".

Murid-muridnya ada yang menjawab orang tua, guru, teman, dan kerabatnya.
Imam Ghozali menjelaskan, semua jawapan itu benar.  Tetapi yang paling dekat
dengan kita adalah “mati”. Sebab Allah SWT telah berjanji bahawa setiap
yang bernyawa pasti akan mati. (Ali Imran 185)

Imam Ghozali meneruskan pertanyaan yang kedua. "Apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini?".

Murid-muridnya ada yang menjawab negara Cina, bulan, matahari, dan
bintang-bintang.  Lalu Imam Ghozali menjelaskan bahawa semua jawapan yang mereka berikan adalah benar.  Tetapi yang paling benar adalah “masa lalu”.
Bagaimanapun kita, apapun kendaraan kita, tetap kita tidak bisa kembali ke
masa lalu.  Oleh sebab itu kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang
akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama.

Lalu Imam Ghozali meneruskan dengan pertanyaan yang ketiga. "Apa yang
paling besar di dunia ini?".

Murid-muridnya ada yang menjawab gunung, bumi, dan matahari.  Sekali lagi Imam Al-Ghozali menyatakan, semua jawapan itu benar. Tetapi yang paling besar dari yang ada di dunia ini adalah "nafsu" (Al A'Raf 179). Tidak kira betapa kita cuba memenuhinya, nafsu memang tidak pernah puas.  Maka kita harus berhati-hati dengan nafsu, jangan  kerana mengikutkan nafsu membawa kita ke neraka.

Pertanyaan keempat adalah, "Apa yang paling berat di dunia ini?".

Ada yang menjawab baja, besi, dan gajah. Semua jawapan itu benar, kata
Imam Ghozali, tapi yang paling berat adalah "memegang AMANAH" (Al Ahzab
72). Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mampu
ketika Allah SWT ingin mengamanahkan mereka untuk menjadi kalifah (pemimpin) di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya menyanggupi permintaan Allah SWT, sehingga banyak dari manusia masuk ke neraka karena ia tidak bisa memegang amanahnya.

Pertanyaan yang kelima adalah, "Apa yang paling ringan di dunia ini?".

Ada yang menjawab kapas, angin, debu, dan daun-daunan. Semua itu benar kata Imam Ghozali, tapi yang paling ringan di dunia ini adalah “meninggalkan solat”. Kerana pekerjaan kita tinggalkan solat, sebab meeting kita tinggalkan solat.

Lantas pertanyaan ke enam adalah, "Apakah yang paling tajam di dunia ini?".

Murid-muridnya menjawab dengan serentak, pedang!.  Benar kata Imam Ghozali, tapi yang paling tajam adalah "lidah manusia". Kerana melalui lidah,
manusia dengan mudahnya menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya
sendiri.

Ilmu suluh hidup


No comments:

Post a Comment